Funkcje

Automatyczna instalacja w 7 krokach:

Sprzedaż:

Ekran instalacyjny Ekran sprzedaży
 • Wybierz typ działalności
 • Wybierz stawki VAT z listy
 • Wprowadź dane firmy
 • Wybierz projekt wydruków niefiskalnych
 • Utwórz sprzedawców
 • Wybierz artykuły z wbudowanej biblioteki
 • Wprowadź ceny
 • Rachunki otwarte z nazwą
 • Różne cenniki
 • Ceny otwarte, zamknięte
 • Edycja pozycji, rabaty
 • Sprzedawcy z różnymi uprawnieniami
 • Obsługa protokołu Thermal 2.0
 • Faktury szczegółowe i skrócone
 • Prosty podział rachunków
 • Dodatki do dań

Statystyki i wykresy:

Ekran statystyk Wykresy
 • Szybkie filtry: tydzień, miesiąc, przedział dat
 • Liczba rachunków, kwota, średnia sprzedaż
 • Sprzedaż według godzin
 • Szczegóły sprzedaży
 • Sprzedaże wg płatności i sprzedawcy
 • Zwroty, rabaty wg sprzedawcy
 • Użytkownicy
 • Porównanie przedziałów: ilości, kwoty, średnia dzienna
 • Podatki
 • Sumy

Kasa:

Inne:

Kasa Zakupy
 • Wpłaty i wypłaty
 • Raport dobowy
 • Raport sprzedaży
 • Otwarcie szuflady
 • Tryb treningowy
 • Zakupy (prosty magazyn)
 • Kopia zapasowa na pamięci USB
 • Eksport sprzedaży do formatu XML
 • Kontrola stanów magazynowych
 • Kontrola czasu pracy